Tee oma lemmiksortidega perepuu tellimus aprilli lõpuks! 

  Perepuud on viljapuud, mille võrasse on poogitud erinevate sortide oksad, et pikendada saagiperioodi. Ühele puule on kokku sobitatud erineva valmimisaja ning erinevate maitseomadustega sorte.

 Pereunapuu   PEREMAGUSKIRSIPUU  

  Teie valitud lemmiksordi(d) poogin põhipuule (ehk toesemoodustajale). Natuke tuleb arvestada millised sordid omavahel sobivad ja milline on hetkel põhipuude valik.

  Valmistan pereõunapuid 2-4 sordiga ja perepirnipuid, pereploomipuid, maguskrisipuid 2 sordiga.

  HETKEL ON PÕHIPUUDE VALIKUS:

  Õunapuud:

  Pirnipuud:

  Ploomipuud:

  1.   

  Maguskirsipuud:

 

 Paar näidet, millised on võimalikud perepuud. Valiku on hästi lai ja kõiki kombinatsioone siia kirja ei hakka panema!

PereÕUNApuu - 3 sordiga, näiteks 'Liivika' + 'Liivi Kuldrenett' + 'Krügieri tuviõun'

PereÕUNApuu - 4 sordiga, näiteks 'Sõstraroosa' + 'Melba' + 'Martsipan' + 'Suislepp'

PerePIRNIpuu - 2 sordiga, näiteks 'Pepi' + 'Mliivska Rannja' 

                                                                või 'Pepi' + 'Duhmjanaja'