Perepuud on viljapuud, mille võrasse on poogitud erinevate sortide oksad, et pikendada saagiperioodi. Ühele puule on kokku sobitatud erineva valmimisaja ning erinevate maitseomadustega sorte.

Pereunapuu   PEREMAGUSKIRSIPUU